Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste 26.03.2020 

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot 

Kyöstilän tila/Tomi Kyöstilä (y-tunnus: 2007671-5) 
Orimattilantie 259 
16270 VILLIKKALA 

outi@kyostilantila.fi 

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö 

Outi Kyöstilä 
Orimattilantie 259 
16270 VILLIKKALA 

outi@kyostilantila.fi 

Henkilörekisterin nimi 

Kyöstilän tilana verkkokaupan asiakas- ja tilausrekisteri 

Mitä tietoja minusta kerätään? 

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite ja puhelinnumero 

Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa

Mihin henkilötietoja käytetään? 

Henkilötietoja käytetään: 

  • Asiakassuhteen hoitamiseen 
  • Tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn, sekä arkistointiin 
  • Tilastollisiin tarkoituksiin 
  • Markkinointitarkoituksiin 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu. 

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset. 

Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään? 

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. 

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi. 

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille 

Luovutamme henkilötietoja logistiikka- ja maksupalveluiden yhteistyökumppaneille verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseksi. 

Asiakkaan oikeudet  

Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet: 

  • Tarkistusoikeus 
  • Oikaisuoikeus 
  • Oikeus peruuttaa suostumus 
  • Poisto-oikeus